Exam Results

Subject Download
බෞද්ධායුර්වේද උපදේශන ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය)
MASTER OF ARTS DEGREE IN BUDDHIST STUDIES EXAMINATION –2016
MASTER OF ARTS DEGREE IN BUDDHIST STUDIES EXAMINATION –2016 (External)
බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය)
පාලි අධ්‍යයන ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය)
POSTGRADUATE DIPLOMA IN BUDDHIST STUDIES EXAMINATION –2016
බෞද්ධායුර්වේද උපදේශන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරික්ෂණය - 2016
බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය)
බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය)
බෞද්ධායුර්වේද උපදේශන ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරික්ෂණය - 2016 (සිංහල මාධ්‍යය) ප්‍රතිශෝධිත
POSTGRADUATE DIPLOMA IN BUDDHIST STUDIES EXAMINATION –2016 (external)
©2019 Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies. All Rights Reserved.

Search