පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
මහනුවර සම්ප‍්‍රදායේ විහාර බිතු සිතුවම් මඟන් හෙළිවෙන තත්කාළීන සමාජ පසුබිම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්  
සුජිව බණ්ඩාර හපුආරච්චි මහතා
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
අතීන්ද්‍රිය ප‍්‍රත්‍යයක්‍ෂය සහ අධි භෞතික ලෝකය පිළිබද බෞද්ධ ආකල්පය : විග‍්‍රහාත්මක අධ්‍යයනක්
පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
අභිධාර්මික පරමාර්ත හා ප‍්‍රඥා (පරමත්ථ හා පඤ්ඤා) සංකල්පයන්හි භාවිතය පිළීබද තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්
පුජ්‍ය මිදිගම සෝරත හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
ආධ්‍යාත්මික හා භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය : විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්
පූජ්‍ය පොල්ගස්වත්තේ පරමානන්ද හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
මහනුවර සම්ප‍්‍රදායේ විහාර බිතු සිතුවම් මඟන් හෙළිවෙන තත්කාළීන සමාජ පසුබිම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්  
පූජ්‍ය පැලැන්වත්තේ ධම්මරක්ඛිත හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
ආර්ය මාර්ගයෙහි ක‍්‍රමික සංවර්ධනය හඳුනා ගැනීමෙහි ලා ආභිධර්මික මනෝ විග‍්‍රහයන්ගෙන් ලැබෙන පිටිවහල පිළිබඳ විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්
පූජ්‍ය තන්තිරිමුල්ලේ සරණ හිමි
Image
පර්යේෂණ මාතෘකාව
භික්ෂු අරමුණු හා කාර්යඵල සපල කරගැනීම උදෙසා ශී‍්‍ර ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන විෂය මාලාවේ යෝග්‍යතාව පිළිබඳ විමර්ශනයක්
©2019 Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies. All Rights Reserved.

Search